Fundacja węgielek

Weź Zdzisię dziś

Kotka Zdzisia szuka odpowiedzialnego domu! około 2-3 miesięczna, aktywna, mrucząca, szczęślwia kicia, wszędzie jej pełno, lubi towarzystwo innych kotów.
Ale najbardziej lubi bawić się z człowiekiem 🙂