Fundacja węgielek

regulamin

Regulamin newsletter’a Fundacji Węgielek

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletter’a udostępnianego przez Fundację Węgielek z siedzibą w Piotrowicach przy ulicy Piotrowice 46A

1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera on informacje związane z aktualną działalnością Fundacji Węgielek

2. Otrzymywanie newsletter’a jest bezpłatne, jest wysyłany drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego

3. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania kontaktując się z przedstawicielem Fundacji poprzez adres e-mail podany na stronie Internetowej Fundacji w zakładce „kontakt”

4. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newsletter’a

5. Fundacja Węgielek, oświadcza, że nie będzie udostępniała powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim

6. Fundacja Węgielek ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno – organizacyjno – ekonomicznych.